کد خبر : 525024

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ زمان : ۱۴:۲۸

لمس کردن ، راهی برای رسیدن به هدف

لمس کردن فعالیتی است که فقط به بازوها و دست‌ها محدود نمی‌شود. وقتی ما با تمام وجود لمس می‌کنیم، هیچ چیز دور از دسترس و امکان است. اگر چیزی دور از حدود لمس کردن ما قرار دارد، تا جایی که می‌توانیم آن را لمس کنیم و به طرفش برویم. بیش از آنکه منتظر بمانیم تا […]

لمس کردن فعالیتی است که فقط به بازوها و دست‌ها محدود نمی‌شود. وقتی ما با تمام وجود لمس می‌کنیم، هیچ چیز دور از دسترس و امکان است. اگر چیزی دور از حدود لمس کردن ما قرار دارد، تا جایی که می‌توانیم آن را لمس کنیم و به طرفش برویم. بیش از آنکه منتظر بمانیم تا چیزی به آسانی در دسترس ما قرار بگیرد، خودمان تلاش می‌کنیم تا به هدف مورد نظر برسیم.

با ذهن خود لمس کنیم، آنچه را که مورد توجه‌مان است تصور کنیم، و به وضوح آن را در ذهن خود ترسیم کنیم. آن وقت قبل از آنکه به دستش آوریم، آن را خواهیم داشت.

از قدرت فکرمان، برای برنامه‌ریزی واقع‌بینانه استفاده کرده و جهت به کمال رساندن، آنها را طراحی کنیم. تصورات و فرضیات خود را لمس کنیم.

در لمس کردن ها یمان، خلاقیت به خرج دهیم. همیشه بیش از ۱ راه برای دستیابی و تکمیل هر هدف و خواسته ای وجود دارد. تصورات خود را بر روی کار مورد نظر متمرکز کنیم و به این وسیله امکانات خود را گسترش دهیم. اگر یکی از راه‌ها با مانع و ناامیدی مواجه می‌شود، چندین راه حل دیگر را تصور کرده و بهترین آنها را پیگیری کنیم.

با روح و روان خود لمس کنیم. لذت‌های هر لحظه از زندگی را تجربه کنیم. آن‌وقت خواهیم دید که چگونه از درون و باطن خودمان، هوشیارانه برای تکمیل و انجام هدفی تربیت و آماده می‌شویم.

اگر صادقانه سپاسگزار داشته‌هایمان باشیم که قبلاً به آن‌ها دست یافته‌ایم، وارد موارد بسیار زیادی وجود دارد که می‌توانیم آنها را نیز لمس کنیم.

ارسال دیدگاه