کد خبر : 525947

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ زمان : ۲۰:۰۰

قوانین ضمیر ناخودآگاه ذهن

به گزارش مجله اینترنتی تازه‌های جهان ، همان‌طور که می‌دانید ضمیر ناخودآگاه انسان منشأ قدرت است در صورتی که ضمیر آگاه سرچشمه مهارت‌ها و اراده است!! تمام موفقیت‌ها، پیروزی‌ها، شکست‌ها و ناکامی‌ها از ضمیر ناخودآگاه افراد سرچشمه می‌گیرد. بنابراین اگر به ‌زبان ذهن آشنا باشیم و قوانین ضمیر ناخودآگاه را بدانیم و آنها را به […]

به گزارش مجله اینترنتی تازه‌های جهان ، همان‌طور که می‌دانید ضمیر ناخودآگاه انسان منشأ قدرت است در صورتی که ضمیر آگاه سرچشمه مهارت‌ها و اراده است!! تمام موفقیت‌ها، پیروزی‌ها، شکست‌ها و ناکامی‌ها از ضمیر ناخودآگاه افراد سرچشمه می‌گیرد. بنابراین اگر به ‌زبان ذهن آشنا باشیم و قوانین ضمیر ناخودآگاه را بدانیم و آنها را به کار بگیریم قادر خواهیم بود بر کلیه دردها که ریشه در ناخودآگاه دارد غلبه بکنیم. و برعکس، موفقیت‌ها، شادی‌ها، و پیروزی‌های زیادی را به سوی خود کشید. روان‌شناسان و دانشمندان علوم ذهنی به این حقیقت پی برده‌اند که سرچشمه بسیاری از ترس‌هاکه خود افراد هم از آن‌ها آگاه نیستند در ضمیر ناخودآگاه آن‌ها جای دارد و لذا آن‌ها روش‌های متعددی را برای درمان این نوع ترس‌ها پیشنهاد کرده‌اند. استفاده از قوانین ضمیر ناخودآگاه و بهره بردن از جملات تأکیدی و مثبت یکی از روش‌های بسیار مثبت و مؤثر در این مورد است.

دکتر امیل گوئه در مجموع به ۶ قانون به عنوان قوانین اصلی تلقین به‌نفس اشاره می‌کند که حاصل تلاش‌ها و تجربیات عملی وی است.

تلقین به نفس در واقع نوعی برنامه‌ریزی برای مغز است بین برنامه‌ریزی و عملکرد ناشی از آن ۱ رشته عملیات پیچیده وجود دارد و فرآیند به واقعیت پیوستن تلقین، جریانی است که اجرای آن را ضمیر ناخودآگاه به عهده دارد.

قوانین مربوط به ضمیر ناخودآگاه ذهن یا قوانین تلقین به نفس عبارتند از :

قانون پوشش وارونه

اگر شخصی برای پرتاب وزنه و رساندن آن به حداکثر فاصله خود را با آماده کند و در زمان مسابقه به خود بگوید: «من این وزن را می‌اندازم ولی می‌دانم که نمی‌توانم به مسافت حداکثر برسانم» حتماً در پرتاب وزنه و حداکثر مسافت موفق نخواهد شد. یا مدیری را در نظر بگیرید که طرح‌های مدیریتی جدید مانند «مدیریت کیفیت» را همه جا مطرح کند و آن‌ها را تدریس کند ولی در کار خودش دائماً آیه یاس بخواند و بگوید: «با وجود این که این طرح‌ها را به کارمندان خود آموزش دادم ولی می‌دانم که موفق نمی‌شوند» حتماً بدانید که موفق نخواهد شد. یا تصور بفرمایید مردی با هزاران مشکل و تلاش‌های زیادی

اتومبیل جدیدی خریده باشد و برای اولین بار پشت فرمان آن اتومبیل قرار گیرد. همراه او خانمش که از رانندگی شوهر اطمینانی ندارد و از سرعت زیاد شوهر شاکی است مرتباً به او نق بزند و بگوید: «مواظب باش تصادف نکنی، مواظبش تصادف نکنی» در آن صورت امکان دارد براساس این قانون ذهن، تصویر تصادف کردن ذهن و ضمیر ناخودآگاه شخص عمل کند و در جا تصادف رخ دهد.

این قانون ذهن را قانون تلاش وارونه می‌گویند یعنی ذهن همیشه به سمت ۱ فکر یا تصویر آن کشیده می‌شود نه تصویر عکس آن. یا به عبارت ساده‌تر، ذهن در جهت عکس ۱ تصویر ذهنی اول نمی‌کند.

قانون جذب

همیشه به سمت چیزهایی کشیده می‌شوید که به آنها فکر می‌کنید. شما همانی هستید که می‌پندارید. اگر به بیماری فکر کنید، بیمار می‌شوید. اگر دائماً به خود بگویید که من آدم بدبخت و بیچاره‌ای هستم بدانید که در زندگی تنها بیچارگی ها و بدشانسی‌ها و بدبختی‌ها را به خود می‌کشید. برعکس اگر دائماً به موفقیت‌ها و پیروزی‌ها فکر کنید، تمام پیروزی‌ها و موفقیت‌ها به سمت شما جریان می‌یابد. پس بر اساس این قانون قدرت ذهن به آنچه که فکر کنید و مرتب آن را تجسم نمایید نیرو و انرژی ذهنی می‌دهید و با قدرت زیادی که در فکرتان ایجاد می‌کنید آن موضوع را به سمت خود می‌کشید.

تکرار

اگر در زمان‌های مناسب ( قبل از خواب و یا بعد از بیداری ) که امواج مغزی در حالت آلفا هستند یا بعد از انجام مدیتیشن ( مراقبه ) جملات تأکیدی و مثبت را بیشتر و بیشتر تکرار کنید، براساس این قانون ضمیر ناخودآگاه شما برایتان طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که دیر یا زود به هدف خود نائل شوید.

فکر برتر

اگر شخصی، ۲ یا چند فکر در رابطه با ۱ موضوع در ذهن داشته باشد، بین آن‌ها فکری پیروز شود که انرژی و قدرت بالاتری در ذهن و ضمیر ناخودآگاه دارد. برای مثال اگر امید قبولی در ذهن فردی که در حال امتحان دادن باشد ۱۰% باشد و فکر ردشدن ۹۰% باشد چون فکری که ۹۰% است انرژی و قدرت بیشتری دارد ذهن شما فکر قوی‌تر و برتر را در خود می‌گزیند.

بنابراین فرد ۱۰۰% مردود می‌شود. لازم به ذکر است که این در حالی است که شخص از همه امکانات برای مطالعه دروس استفاده کند وگرنه اگر شخصی اصلا مطالعه نکند و بدون پشتوانه علمی انتظار داشته باشد که شاهد قبولی خودش باشد، امری محال است.

 

ارسال دیدگاه