کد خبر : 528717

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ زمان : ۸:۰۰

فحش دهانت را کثیف می‌کند

امان ا… قرایی مقدم جامه‌شناس  اظهار کرد: هنگامی که کودک حرف بدی را یاد می‌گیرد نمی‌داند که استفاده از آن خوب است و یا بد و این اطرافیان هستند که با رفتارهای خود او را تشویق به ادامه می‌کنند. وی تصریح کرد: والدین بدلیل اینکه از لحن کودکانه فرزندشان در ادای کلمات خوششان می‌آید با […]

امان ا… قرایی مقدم جامه‌شناس  اظهار کرد: هنگامی که کودک حرف بدی را یاد می‌گیرد نمی‌داند که استفاده از آن خوب است و یا بد و این اطرافیان هستند که با رفتارهای خود او را تشویق به ادامه می‌کنند.
وی تصریح کرد: والدین بدلیل اینکه از لحن کودکانه فرزندشان در ادای کلمات خوششان می‌آید با خندیدن و برخوردهای نوازش گرانه کودکشان را به استفاده از این الفاظ تشویق می‌کنند در حالی که نمی‌داند این تقویت در آینده تبدیل به مشکلی بزرگ خواهد شد.
این جامعه شناس با بیان اینکه خانواده‌ها باید تقویت کننده‌ها را از کودکان دور کنند افزود: با بی توجه به کودک در هنگام ادای الفاظ زشت، او را نادیده بگیرم و اگر باز هم آن را تکرار کرد بدون دعوا و تهدید به او بگویم که استفاده از این کلمات بد است و دهان او را کثیف می‌کند.
قرایی مقدم در پایان گفت: با تکرار کودک و سماجتش برای ادای کلمات زشت، به طور واقعی دهانش را بشوید تا او متوجه شود که واقعا دهانش کثیف می‌شود.
ارسال دیدگاه