کد خبر : 2843

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ زمان : ۸:۱۲

فتنه ۸۸ تقابل سیاست اموی با سیاست علوی

یادداشت / سیدمختار موسوی : چهره ای که سران فتنه در فتنه ۸۸ از خود به نمایش گذاشتند ؛ بدترین وخطرناک ترین مراتب نفاق بود . چراکه آنها باسبق تصمیم ، ومطالعات وبرنامه ریزهای قبلی ، ماهها وشاید سالها قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ عزم خودرا جزم نموده بودند ، که با رویکرد ونگاه […]

یادداشت / سیدمختار موسوی :

چهره ای که سران فتنه در فتنه ۸۸ از خود به نمایش گذاشتند ؛ بدترین وخطرناک ترین مراتب نفاق بود . چراکه آنها باسبق تصمیم ، ومطالعات وبرنامه ریزهای قبلی ، ماهها وشاید سالها قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ عزم خودرا جزم نموده بودند ، که با رویکرد ونگاه سیاست غربی واموی ، که سراسر نفاق ودروغ ونیرنگ است ، به تقابل با سیاست علوی بپردازند .

آری فردی که ماهیت وباطنش بعداً برای همگان کشف وبرملاشد ، در عین حالی که مغز وقلبش ، مالامال از تفکرات التقاطی وباورهای سکولاریسمی بود ودرحقیقت یک سکولاریسم شش دانگ بالقوه بود ، وبالطبع مترصد تحصیل فرصت بوده که ، تمایلات فکری وامیال نفسانی خودرا از قوه به فعل تبدیل کند ، با نقاب یک نیروی مومن به ولایت فقیه و متعهد به انقلاب اسلامی ومعتقد به قانون اساسی ودارای التزام قلبی وعملی به نظام جمهوری اسلامی ، وارد انتخابات شده است .

خب چه نفاقی از این بالاتر وبدتر وخطر ناک تر است .؟ اگر چنین فردی به ریاست جمهوری می رسید وسکان امور اجرایی کشور را به دست می گرفت چه فجایعی رخ می داد ؟؟؟!!! اکثریت قریب به اتفاق ملت بصیر وشجاع ایران اسلامی ، در فاصله چند روز، وشاید اگر گفته شود چند ساعت دقیق تر باشد ، بااحراز تضاد وتناقض بین قول وفعل و ضد ونقیض بودن شعار وعمل سران فتنه وحامیان آنها ، متوجه عمق این نفاق پلید شدند .

آنجا که در شعار انتخاباتی ومناظره ها ومصاحبه ها وسخنرانی های خود ؛ از قانون گرایی ونظم وحقوق شهروندی ، وپیروی از خط امام ومقید به اسلام سیاسی بودن خود حرف می زدند . ودیگران را قانون گریز ودروغگو می دانستند ، اما در فاصله چند ساعت پس از اعلام نتیجه انتخابات ، در عمل تنها چیزی که از آنها مشاهده نمی شد ، اخلاق ورفتار اسلامی وقانون گرایی واحترام به قانون وحقوق شهروندی وصداقت وواقعیت گرایی بود !!! چنگ زدن به ریسمان طاغوت ومتمسک شدن به آئین ووعده های شیطان وعدم اعتصام به حبل الله وبریدن ازتوحید وفقد باورهای مذهبی وعقیدتی وخروج از دژمستحکم ولایت ، عهد شکنی ، دنیا گرایی ودنیا طلبی ، حق ستیزی ومعنویت گریزی ، علت العلل ویا به تعبیری علت تامه ، سقوط سران فتنه وحامیان آنها به دره جهالت وضلالت وقعرجهنم است .

که به عقیده نگارنده ، از این جهت سران فتنه ۸۸ در ایران که با هدف ذبح ولایت که کلید ورکن توحید است فتنه گری نمودند ، با سران فتنه اموی محرم ۶۱ هجری ، که با هدف ذبخ خدا و ودین خدا ورسول خدا ، به جنگ با اصل توحید وعترت رسول الله رفتند ومنجربه ریختن خون خدا وهتک حرمت به ناموس خدا گردید ، شباهت ومشترک می باشند .

اتفاقاً از نظر فعل ونتیجه وآثار وعواقب هم ، بین این دوفتنه ، مشترکات زیادی وجود دارد . فتنه اموی یزید وابن زیاد در محرم ۶۱ هجری ، با حماسه جاویدان عاشورا ، نتیجه معکوس داد ، وبه رغم شکست ظاهری سید الشهدا (ع) مکتب اسلام ناب محمدی (ص) یعنی شیعه اثنی عشری ، جهانی وجاودانه وشکست ناپذیرشد .

و چیزی نگذشت که ، سران فتنه وقاتلان ثارالله واصحاب گرانقدرش ، رسوا ویکی پس از دیگری به سزای اعمالشان رسیدند وبه جهنم واصل شدند . وپیروزی باطنی بطور مطلق بنام نهضت حسینی در تاریخ و قلوب مسلمانان وآزادی خواهان غیر مسلمان ثبت وماندگار شد .

وفتنه فرقه موسوی وامویان معاصر نیز ، با قیام امت حزب الله وخلق حماسه ۹ دی ، که با خصیصه وماهیت عاشورای ، تحت مدیریت ورهبری حسین زمان ، حضرت امام خامنه ای عزیز ، خلق گردید ، به تبعیت از عاشورای حسینی ، انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی مبتتی بر فرمان ولایت مطلقه فقیه را جاودانه ومصونیت ابدی بخشید .

وسران فتنه وحامیان آنها وساکتین فتنه را نیزدر دوعالم رسوا نمود . لذا حق ۹ دی بر تک تک ایرانیان ولایتمدار ، این است که این روز را از ایام الله ومقدس بدانند ، وهمواره از دستاوردهای آن با جان ودل ، صیانت وپاسداری کنند ، و منافقین جدید واصحاب فتنه هم بدانند ، که امام وامت امام ، بیش از پیش ، بیدار وهوشیارند ، پس نه بیش از این ، عرض خود ببرند ونه زحمتی برای ما ایجادکنند . بنابراین تا فرصت باقی است ، به خود بیایند ، وبا توبه وپذیرش تقصیرات خود از امت حزب الله وامام امت طلب عفو وبخشش کنند . وبدانند که اگر در این عمل صادق باشند ، ازرأفت وشفقت اسلامی که مشمول حال حربن یزید ریاحی گردیده بهره مند خواهند شد.

منبع : پايگاه خبري انديمشک جوان

ارسال دیدگاه