کد خبر : 5529

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ زمان : ۸:۰۹

عکس نمایی از میدان توپخانه در قدیم

غرب میدان توپخانه ، ساختمان نظمیه و ابتدای خیابان باب همایون .

غرب میدان توپخانه ، ساختمان نظمیه و ابتدای خیابان باب همایون
.
281817 222 عکس نمایی از میدان توپخانه در قدیم
ارسال دیدگاه