کد خبر : 505111

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ زمان : ۰:۰۱

عکس میدان انقلاب در سال ۱۳۴۲

عکس میدان انقلاب در سال ۱۳۴۲ منبع : جوان و تاریخ

عکس میدان انقلاب در سال ۱۳۴۲

302333 475 عکس میدان انقلاب در سال ۱۳۴۲

منبع : جوان و تاریخ

ارسال دیدگاه