کد خبر : 4085

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ زمان : ۹:۰۲

عکس عبدالوهاب خان معتمد‌الدوله وزیر خارجه در دولت فتحعلی شاه قاجار

عبدالوهاب خان معتمد‌الدوله وزیر خارجه در دولت فتحعلی شاه قاجار

عبدالوهاب خان معتمد‌الدوله وزیر خارجه در دولت فتحعلی شاه قاجار

152401 634 عکس عبدالوهاب خان معتمد‌الدوله وزیر خارجه در دولت فتحعلی شاه قاجار

ارسال دیدگاه