کد خبر : 4663

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ زمان : ۸:۲۳

عکس : احمدي نژاد در کنار برادرش

احمدي نژاد برادر رئيس جمهور سابق کمتر در مقابل دوربين رسانه ها ظاهر مي شود. برادر محمود احمدي نژاد در اين تصوير در کنار وي(سمت راست) قرار دارد.

احمدي نژاد برادر رئيس جمهور سابق کمتر در مقابل دوربين رسانه ها ظاهر مي شود. برادر محمود احمدي نژاد در اين تصوير در کنار وي(سمت راست) قرار دارد.

 عکس : احمدي نژاد در کنار برادرش

ارسال دیدگاه