کد خبر : 525612

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ زمان : ۶:۰۰

عاقبت پراید بعد از تصادف با شتر

تصاویر برخورد یک دستگاه پراید با یک نفر شتر که در اثر برخورد، شتر به هلاکت می رسند.  

تصاویر برخورد یک دستگاه پراید با یک نفر شتر که در اثر برخورد، شتر به هلاکت می رسند.

 

413967 584 عاقبت پراید بعد از تصادف با شتر

ارسال دیدگاه