کد خبر : 181678

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ زمان : ۸:۳۳

طنز خنده دار صندوق پستی

وقتی که شما در اداره پست صندوق پستی داشته باشید، پستچی نامه ها و بسته های شما را به منزل شما نمی‌آورد. بلکه شما خودتان به صندوق پستی مراجعه و نامه ها و بسته های پستی را دریافت می‌کنید. صندوق پستی قفل است و کلید آن پیش شما خواهدماند. پس جای نامه ها و بسته […]

وقتی که شما در اداره پست صندوق پستی داشته باشید، پستچی نامه ها و بسته های شما را به منزل شما نمی‌آورد. بلکه شما خودتان به صندوق پستی مراجعه و نامه ها و بسته های پستی را دریافت می‌کنید. صندوق پستی قفل است و کلید آن پیش شما خواهدماند. پس جای نامه ها و بسته ها امن است.

یک روز مدیر مدرسه‌ای نامه ای به اداره پست نوشت و یک صندوق پستی برای مدرسه درخواست کرد. فوراً جواب نامه او آمد: تا یک ماه آینده صندوق پستی برای شما ارسال خواهدشد.

سه ماه بعد مدیر مدرسه مجدداً نامه ای نوشت و گفت : چرا هنوز صندوق پستی درخواستی برای ما ارسال نشده؟

جوابی که به نامه مدیر مدرسه آمد، بدین شرح بود : آقای عزیز! ما دو ماه پیش صندوق پستی را برای شما ارسال کردیم و نامه ای نوشتیم که شما را از ارسال آن مطلع سازیم. کلید صندوق هم همراه نامه است. آن را در صندوق پستی خود پیدا خواهید کرد.

ارسال دیدگاه