کد خبر : 194076

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ زمان : ۶:۴۷

طنز خنده دار بحران جمعیت

یک باشگاه بانوان هر جمعه بعد از ظهر جلسه ای برقرار میکرد و یک سخنران در ارتباط با مسائل مهم و روزمره جهان شروع به صحبت می‌ کرد. بعد از سخنرانی از میهمانان پذیرایی می‌شد و آنها می توانستند سؤالات خود را از سخنران بپرسند. در یکی از جلسات، آقایی مشغول به سخنرانی بود و […]

یک باشگاه بانوان هر جمعه بعد از ظهر جلسه ای برقرار میکرد و یک سخنران در ارتباط با مسائل مهم و روزمره جهان شروع به صحبت می‌ کرد. بعد از سخنرانی از میهمانان پذیرایی می‌شد و آنها می توانستند سؤالات خود را از سخنران بپرسند. در یکی از جلسات، آقایی مشغول به سخنرانی بود و در ارتباط با کمبود غذا در جهان صحبت می‌کرد :

تا جهان غذا به اندازه کافی برای همه وجود ندارد، بیشتر از نصف جمعیت جهان گرسنه هستند و وقتی که غذا به اندازه کافی به آنها برسد، بچه‌های بیشتری به دنیا خواهندآمد و گرسنگی هیچوقت پایان ندارد. در جهان در هر دقیقه یک بچه متولد می‌شود، درحالیکه ما در حل این بحران همچنان سردرگم مانده‌ایم.

سخنران صحبتش را برای مدتی قطع کرد و قبل از اینکه مجدداً شروع به صحبت کند، زنی از میان جمعیت گفت: چرا نمی‌روید آن زنی را که در هر دقیقه یک بچه را به دنیا می‌آورد پیدا کنید و متوقفش سازید؟

ارسال دیدگاه