کد خبر : 428340

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ زمان : ۷:۰۰

شهر زیر سنگ در اسپانیا

هر خیابان این شهر طراحی خاصی دارد و در بعضی خیابان ها بازدید کنندگان خود را در زیر سنگ معلقی می بینند که گویی در حال سقوط است. در حال قدم زدن در این شهر می توان نمای ساختمان های سنتی را که در زیر یک سنگ قدیمی با پوشش گیاهی خاصی ساخته شده اند، […]

هر خیابان این شهر طراحی خاصی دارد و در بعضی خیابان ها بازدید کنندگان خود را در زیر سنگ معلقی می بینند که گویی در حال سقوط است. در حال قدم زدن در این شهر می توان نمای ساختمان های سنتی را که در زیر یک سنگ قدیمی با پوشش گیاهی خاصی ساخته شده اند، دید.

132486 912 شهر زیر سنگ در اسپانیا
.

132490 364 شهر زیر سنگ در اسپانیا

.

132487 334 شهر زیر سنگ در اسپانیا

.

132488 846 شهر زیر سنگ در اسپانیا
.
132489 878 شهر زیر سنگ در اسپانیا
ارسال دیدگاه