کد خبر : 2873

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ زمان : ۷:۰۰

شناخت ۵۴ بیماری از طریق نبض

نبض عبارت است از خونی که به هنگام انقباض بطن چپ به طور به درون شریان آیورت وارد می‌شود و باعث فشاری می‌شود که دیواره عروق خونی را تحریک و این تحریک به صورت نبض شریانی لمس می‌شود. در واقع نبض حاصل موج خونی است که رگ‌ها را می‌جنباند و جریان حیات را به سلولهایی […]

نبض عبارت است از خونی که به هنگام انقباض بطن چپ به طور به درون شریان آیورت وارد می‌شود و باعث فشاری می‌شود که دیواره عروق خونی را تحریک و این تحریک به صورت نبض شریانی لمس می‌شود. در واقع نبض حاصل موج خونی است که رگ‌ها را می‌جنباند و جریان حیات را به سلولهایی کالبد انسان روانه می‌شود. از دیدگاه ابوعلی سینا بیشا ز ۵۴ بیماری از طریق نبض قابل شناسایی است. نبض حاوی نشانه های بالینی مهمی است که نیاز استفاده از ام آر آی و سونوگرافی را به حداقل می‌رساند. نبض دارای اشکال مختلف است که از جمله می‌توان به نبض طویل، عریض، قصیر، و شاحق اشاره کرد. در نبض طویل به عرض چهار انگشت آن را احساس می‌کنند و در نبض عریض از طریق رطوبت حرکت به صورت عرض احساس می‌شود. نبض قصیر ضد نبض طویل است و نبض شاحق حرکتش از درجه اعتدال بلندتر است که آن به دلیل شدت حرارت می‌باشد.

ارسال دیدگاه