کد خبر : 531726

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ زمان : ۶:۰۰

سلاخی داعش!

با عملیات جدید داعش در اروپا، جهان متوجه «تهدید جهانی» این گروه تروریستی شد

با عملیات جدید داعش در اروپا، جهان متوجه «تهدید جهانی» این گروه تروریستی شد

15 12 10 193281394091817093789166824810 سلاخی داعش!

ارسال دیدگاه