کد خبر : 3904

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ زمان : ۹:۳۸

سقوط نجات بخش خفاشها

خفاشها در تاریکی شب با ارسال امواج ماورای صوتی که برای انسان غیرقابل شنیدن است طعمه خود را شناسایی میکنند و با سرعت زیاد به آن حمله‌ور می‌شوند. غافل از اینکه با ارسال این امواج، خود را برای شکار افشا کرده اند. زیرا بعضی از طعمه ها مانند حشرات با حس شنوایی خود قادر به […]

خفاشها در تاریکی شب با ارسال امواج ماورای صوتی که برای انسان غیرقابل شنیدن است طعمه خود را شناسایی میکنند و با سرعت زیاد به آن حمله‌ور می‌شوند. غافل از اینکه با ارسال این امواج، خود را برای شکار افشا کرده اند. زیرا بعضی از طعمه ها مانند حشرات با حس شنوایی خود قادر به دریافت امواج ماورای صوت هستند. دانشمندان برای تعیین دقت حس شنوایی حشرات با نصب یک الکترود در سر آنها به نتیجه بسیار جالبی دست یافتند. از جمله عصب شنوایی حشرات ۳۰۰ میلی ثانیه قبل از برخورد خفاش به آنها اعلام خطر کرده و به این ترتیب حشره با سقوط نجات‌بخش خود به روی زمین شکارچی را مأیوس می‌کند.

ارسال دیدگاه