کد خبر : 532636

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ زمان : ۱۶:۰۰

سخنان ملک سلمان باید به عربی هم ترجمه شود

پس از چندین روز مقدمه چینی و غوغای رسانه ای درباره آنچه حاکم عربستان در افتتاح مجلس غیر منتخب عربستان خواهد گفت، سلمان بن عبدالعزیر حدود سه دقیقه صحبت کرد که با دقت بسیار در جملات بریده و نیم‌خوردۀ وی، به سختی می توان فهمید که از ادارۀ “حکیمانه” کشور توسط خودش تمجید کرده و […]

پس از چندین روز مقدمه چینی و غوغای رسانه ای درباره آنچه حاکم عربستان در افتتاح مجلس غیر منتخب عربستان خواهد گفت، سلمان بن عبدالعزیر حدود سه دقیقه صحبت کرد که با دقت بسیار در جملات بریده و نیم‌خوردۀ وی، به سختی می توان فهمید که از ادارۀ “حکیمانه” کشور توسط خودش تمجید کرده و “توجه و عنایت” خود به رعیت را ستوده است! 

هرچند نه حاضران در مجلس که -برخلاف فتوای جناب مفتی در تحریم کف زدن- برایش به شدت کف زدند؛ و نه دیگر شنوندگان در تلویزیون، چیزی از آن جملات نامفهوم و آمیخته با واژگان محلی و بدوی نفهمیدند و جز ناتوانی شاه در تلفظ حروف و کلمات و جویده حرف زدن او، چیزی نشنیدند، تا جایی که حتی تبلیغ کنندگان رسانه ای سخنرانی پادشاه، در توصیف سخنانی که روزها و هفته ها برایش انتظار کشیده و تبلیغ کرده بودند، ناگزیر چندین بار واژۀ «مختصر» را به کار گرفتند.

شاه عربستان روز چهارشنبه در جلسه افتتاحیه مجلس فرمایشی این کشور، کمتر از سه دقیقه سخنرانی کرد، در حالی که بسیاری معتقد بودند سخنان حاکم سعودی دست کم باید یک ساعت به درازا بکشد و در آن به سیاست و اقتصاد و مسایل امنیتی بپردازد. 

این در حالی است که اقتصاد عربستان به سبب کاهش بهای نفت – با تلاش خود سعودی ها- رو به ضعف نهاده و سیاستی که بر اثر اصرار بر حمایت از تروریست ها در نهان و ادعای مبارزه با آنها در ظاهر، بیش از هر زمان دیگری دچار تناقض و تزلزل شده، اما زبان الکن و بیان نارسای شاه کاملا با آن تناسب و همگونی دارد!

منبع : پایگاه خبری شبکه العالم
ارسال دیدگاه