کد خبر : 3255

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ زمان : ۷:۰۲

سال ۱۳۱۷ کاخ سعدآباد و ازدواج محمدرضاشاه

در پشت دیوارهای بلند کاخ سلطنتی، قذافی کهنه کار و خشن پس از نگاه به ساعت شماطه دار به سوی قسمت دیگر کاخ رهسپار شد. در آن سوی کاخ منزل همسر قدرتمندش تاج‌الملوک (همسر اول رضاخان صفیه نام داشت که پس از تولد اولین فرزند که بعدها همدم‌السلطنه نامیده شد درگذشت) قرار داشت. او دختر […]

در پشت دیوارهای بلند کاخ سلطنتی، قذافی کهنه کار و خشن پس از نگاه به ساعت شماطه دار به سوی قسمت دیگر کاخ رهسپار شد. در آن سوی کاخ منزل همسر قدرتمندش تاج‌الملوک (همسر اول رضاخان صفیه نام داشت که پس از تولد اولین فرزند که بعدها همدم‌السلطنه نامیده شد درگذشت) قرار داشت. او دختر تیمورخان میرپنج آیرملو از صاحب منصبان ارشد سپاه قزاق بود.

رضاخان زمانی که با تاجرملوک ازدواج کرد وجه اجتماعی مناسبی به دست آورده بود و با حمایت پدرزنش مدارج ترقی را سپری می‌کرد و… اما پیروزی‌های سیاسی و نظامی رضاخان سبب شد تا از طریق وصلت با خاندانهای بزرگ قاجاری راه را برای در دست‌گرفتن سلطنت مهیا کند.

ازدواج سوم و چهارم رضاخان آتش کینه و انتقام تاج‌الملوک را برانگیخت و او را که تنها فردی بود که یارای مقابله با این قزاق خشن را داشت به رقابتهای درباری کشاند. او که مادر چهار فرزند رضا خان بود، (شمس، محمدرضا، اشرف، علیرضا) به محض اطلاع از ازدواج مجدد رضاخان بی‌نهایت عصبانی شد و کلیه روابط خود را با شوهرش قطع کرد تا جایی که اجازه هیچگونه ملاقاتی به رضاخان نمی‌داد. به طوری که رضا خان هرگاه او را می‌دید از ترس برخورد با او راه خود را کج می‌کرد؛ اما مدتی بعد روابط آنها به مصالحه کشید و رضاخان اجازه یافت گاهی به دیدار فرزندانش برود.

محمدرضا برادر دوقلوی اشرف بود و خواهر بزرگترش شمس و برادر کوچکترش علیرضا مشخص بود که ولی‌عهدی به محمدرضا می‌رسد. پس معلوم بود که رضاخان توجه بیشتری به او می‌کرد. بطوری که چندسال او را برای تحصیل به سوئیس فرستاد و حالا محمدرضا بازگشته بود.

رضا شاه که به تازگی به شیفتگی پسرش محمدرضا به زنان پی برده بود و با اطلاع از روابط عاشقانه او به زنان، به فکر ازدواج پسرش افتاد. او در سال ۱۳۱۵ دو دخترش شمس و اشرف را به اجبار به عقد فریدون جم و علی قوام دو تن از خانواده های معتبر ایران درآورد و خود از این ازدواج راضی بود. اما ازدواج محمدرضا فرق می‌کرد. همانطور که گفته شد، او ولیعهد رضاخان و جانشین آینده به حساب می‌آمد. پس باید در ازدواج او دقت می‌کرد چرا که خودش هم از طریق ازدواجهای سیاسی توانسته بود قدرت و اعتبار در جامعه پیدا کند.

در برخورد اول رضا خان به تاج‌الملوک گفت که همسری از رجال معتبر ایران برای پسرش انتخاب کند و اندکی بعد عکس و آدرس شاهزادگان و رجال بزرگ تهیه شد اما هدف رضاشاه بالاتر از این حرفها بود. او می‌خواست به ازدواج دو خانواد سلطنتی دست بزند. و توجه رضاخان معطوف به خاندان سلطنتی مصر بود. تا از این طریق بتواند بین دو کشور اتحادی به وجود آورد.

حسین فردوست یار همیشگی شاه در دوران کودکی نقش سیاست انگلیسی را در مسئله بسیار مهم می‌دید تا مابین دو خانواده سلطنتی اتحادی به وجود آورد و فرزند دو خانواده دارای خانواده ای مشترک شوند.

 

مجله خانواده سبز

ارسال دیدگاه