کد خبر : 523918

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ زمان : ۲۱:۰۰

سارق اتومبیل مجری برنامه نود توسط پلیس دستگیر شد

سارق اتومبیل مجری برنامه نود توسط پلیس دستگیر شد. به گزارش خبرنگار کاپ، عادل فردوسی پور که اواخر خردادماه برای دومین بار طعمه سارقان شده بود و وسایلش داخل اتومبیلش توسط برخی افراد ربوده شده بود، این بار خبری خوشحال کننده شنید. سارق وسایل مجری برنامه نود توسط پلیس تهران دستگیر شد و مدارک فردوسی […]

سارق اتومبیل مجری برنامه نود توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار کاپ، عادل فردوسی پور که اواخر خردادماه برای دومین بار طعمه سارقان شده بود و وسایلش داخل اتومبیلش توسط برخی افراد ربوده شده بود، این بار خبری خوشحال کننده شنید.

سارق وسایل مجری برنامه نود توسط پلیس تهران دستگیر شد و مدارک فردوسی پور نیز به او بازگردانده شد.

ارسال دیدگاه