کد خبر : 528902

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ زمان : ۱۰:۰۰

رویارویی ظریف و رسایی در مجلس

رسایی که طی چند ماه اخیر در مقام منتقد اصلی برجام در رسانه ها و شبکه های اجتماعی عیله تیم مذاکره کننده و در راس آنها ظریف صحبتهایی را مطرح کرده بود، امروز از موضع دوستی وارد گفت و گو با ظریف شد و خنده هایی که او هنگام صحبت کردن با ظریف بر چهره […]

رسایی که طی چند ماه اخیر در مقام منتقد اصلی برجام در رسانه ها و شبکه های اجتماعی عیله تیم مذاکره کننده و در راس آنها ظریف صحبتهایی را مطرح کرده بود، امروز از موضع دوستی وارد گفت و گو با ظریف شد و خنده هایی که او هنگام صحبت کردن با ظریف بر چهره داشت تا حدودی غافلگیر کننده بود.
رسایی یک نسخه از نشریه ۹ دی را به ظریف نشان داد و معلوم نیست در آن لحظه چه دیالوگی بین این دو برقرار شد اما چهره جدی ظریف در مواجهه با رسایی هم در نوع خودش جالب بود.

n00104415 r b 003 رویارویی ظریف و رسایی در مجلس

ارسال دیدگاه