کد خبر : 528342

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ زمان : ۸:۰۰

روضه‌خوانی زنان قاجار در ایام محرم

«روضه خوانی محرم ۱۳۳۴»؛‌ فرد روضه‌خوان آقا شیخ عماد، نوه حاج ملا هادی سبزواری است. توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «روضه خوانی ۱۳۳۴ ق» متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۲۸۸-۶۲۶ م)

«روضه خوانی محرم ۱۳۳۴»؛‌ فرد روضه‌خوان آقا شیخ عماد، نوه حاج ملا هادی سبزواری است. توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «روضه خوانی ۱۳۳۴ ق» متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۲۸۸-۶۲۶ م)

671080 814 روضه‌خوانی زنان قاجار در ایام محرم

ارسال دیدگاه