کد خبر : 416796

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ زمان : ۷:۰۰

مؤثرترین روش کاهش خونریزی در آسیب های ورزشی

مؤثرترین روش برای کاهش خونریزی و تسریع روند ترمیم و بهبود موضع درد و خونریزی، استفاده از سرمادرمانی است. در سرمادرمانی قطعات یخ، کیسه‌های یخ، اسپری مواد سرمازا، ژل‌های سرمازا، حوله سرد، و … استفاده می‌شود. مدت گذاشتن کیسه های یخ روی موضع ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است و توصیه می‌شود در ۴۸ ساعت نخست، […]

مؤثرترین روش برای کاهش خونریزی و تسریع روند ترمیم و بهبود موضع درد و خونریزی، استفاده از سرمادرمانی است. در سرمادرمانی قطعات یخ، کیسه‌های یخ، اسپری مواد سرمازا، ژل‌های سرمازا، حوله سرد، و … استفاده می‌شود.

مدت گذاشتن کیسه های یخ روی موضع ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است و توصیه می‌شود در ۴۸ ساعت نخست، هر ۲ ساعت یکبار از سرمادرمانی استفاده شود. البته پس از سپری شدن مراحل اولیه ضایعه، باز هم می‌توان از سرمادرمانی برای کاهش درد و تورم استفاده کرد.

ارسال دیدگاه