کد خبر : 3174

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ زمان : ۸:۴۰

روش‌های غلبه بر حسادت

با شناخت روشن و دقیق حسادت این هیجان پیچیده می‌توانید با موقعیت‌های حسادت‌برانگیز به طور مؤثر مقابله کنید. حسادت یک نیاز فطری نیست و بیشتر زمانی رخ می‌دهد که فرد احساس ناامنی و حقارت می‌کند و زمانی بیشتر می‌شود که به آن اعتقاد هم داشته باشد. می‌خواهم همیشه در دسترس من باشد و تمام نیازهای […]

با شناخت روشن و دقیق حسادت این هیجان پیچیده می‌توانید با موقعیت‌های حسادت‌برانگیز به طور مؤثر مقابله کنید.

حسادت یک نیاز فطری نیست و بیشتر زمانی رخ می‌دهد که فرد احساس ناامنی و حقارت می‌کند و زمانی بیشتر می‌شود که به آن اعتقاد هم داشته باشد.

می‌خواهم همیشه در دسترس من باشد و تمام نیازهای من را ارضا کند. این نوع باورهای غیرواقع‌بینانه در شما احساس بیچارگی ایجاد می‌کند. شما نیاز دارید درباره موقعیتهای حسادت‌برانگیز با خود حرف بزنید آنهم به شیوه منطقی. به عنوان مثال احساس ارزش و عزت نفس من وابسته به محبت او نیست. گاهی چیزی را که از همسرم می‌خواهم به دست می‌آوردم و گاهی به دست نمی‌آورم. و هرقدر خواسته هایم بیشتر می‌شود بیشتر ناکام می‌شوم. و باید برای ارضای نیازهایم به داشته های خودم متکی باشم

تحقیقات بسیاری نشان داده است آنهایی که عزت نفس بالاتری دارند به جای آنکه با کسانی که احساس حقارت دارند خود با آنها را ناراحت کنند با دیگر مهارتهای خود خود را مشغول می‌کنند و سعی می‌کنند در مورد خود تأسف نخورند بلکه با خشم خود مقابله کنند. از سرزنش دیگران اجتناب کنند و خود را با فعالیتهای مثبت سرگرم کنند و همچنین مشکلات را جدی نگیرند.

برای درمان حسادت می‌توان :

۱- وقتی فرد دلخواه در دسترس شما نیست به افرادی تکیه کنید که از شما حمایت می‌کنند.

۲- همه نیازتان را با محبت یک نفر نمی‌توانید دریافت کنید و با مهارتهای مسأله گشایی می‌توانید برای کسب محبت راهکار پیدا کنید.

۳- از روشهای آرامسازی خود استفاده کنید

۴- افزایش کنترل درونی به دین معنی که احساس ارزشمندی مبتنی بر دستاوردهای شخصی است و توسط فرد دیگری تعیین نمی‌شود.

۵- ورزش کردن روش خوبی برای مقابله با احساسات ناخوشایند است.

۶- خود را به خاطر حسادت تحقیر کنید و به خاطر غلبه بر حسادت پاداش دهید.

ارسال دیدگاه