کد خبر : 5039

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ زمان : ۷:۰۰

روبات خوش خوراک

مردی انگلیسی یک روبات دوازده چرخه‌ای ساخته که انرژی موردنیاز برای حرکت و فعالیت را از طریق بلعیدن مواد غذایی نظیر گوشت و سبزی و شکر به دست می‌آورد. برای این ربات نام چوچو به معنای جویدن انتخاب شده و از باکتری‌ها برای تجزیه‌ی ماده غذایی و تبدیل انرژی شیمیایی درون آنها به انرژی الکتریکی […]

مردی انگلیسی یک روبات دوازده چرخه‌ای ساخته که انرژی موردنیاز برای حرکت و فعالیت را از طریق بلعیدن مواد غذایی نظیر گوشت و سبزی و شکر به دست می‌آورد. برای این ربات نام چوچو به معنای جویدن انتخاب شده و از باکتری‌ها برای تجزیه‌ی ماده غذایی و تبدیل انرژی شیمیایی درون آنها به انرژی الکتریکی استفاده می‌کند.

نحوه عمل این ربات شبیه عمل تنفس و خون‌سازی در بدن پستانداران است با این تفاوت که به جای عرضه اکسیژن به سلولها این ربات از تخمیر مواد غذایی الکترون به وجود می‌آورد و از آن برای شارژکردن باتری خود استفاده می‌کند.

ارسال دیدگاه