کد خبر : 525877

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ زمان : ۷:۵۸

رمزهای شادمانی و نشاط

سعی و تلاش شادمانی و نشاط با تلاش، کوشش و تحرک ما تجلی می‌یابد اما تنها نشستن، نگاه کردن به تلویزیون و عدم تحرک، شادمانی شما را کاهش می‌دهد. قبول کردن دیگران آن‌طور که هستند دیگران را همان گونه که هستند بپذیرید نه آن طور که شما مایلید باشند، به این صورت شادمانی و نشاط […]

%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%88 %D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7 رمزهای شادمانی و نشاط

سعی و تلاش

شادمانی و نشاط با تلاش، کوشش و تحرک ما تجلی می‌یابد اما تنها نشستن، نگاه کردن به تلویزیون و عدم تحرک، شادمانی شما را کاهش می‌دهد.

قبول کردن دیگران آن‌طور که هستند

دیگران را همان گونه که هستند بپذیرید نه آن طور که شما مایلید باشند، به این صورت شادمانی و نشاط در شما ایجاد می‌شود.

تصور کنید که همه گل‌های باغ به رنگ ارغوانی و مشابه هم بودند. آیا باز باغ می‌توانست زیبایی بیشتری داشته باشد؟ به همین ترتیب این تنوع افکار و اندیشه‌هاست که زیبایی می‌آفریند. در غیر این صورت زندگی کسالت بار و بی‌نشاط میشد.

خوشحال و شادکردن دیگران

شادمانی و نشاط یعنی شادکردن دیگران، ۱ دشت پر گل نیاز به آن دارد که توسط درختان احاطه شود نه توسط بناهای مخروبه و ناموزون، شما نیز دشت زندگی خود را توسط شادی و نشاط تزئین کنید.

درک ارزش دوستی

درک کنید دوست، باارزش‌تر از هر چیز دیگر در عالم است. دوستی با ارزش‌تر از تکروی و خودرأی بودن است. دوستی با ارزش‌تر از پافشاری بر نقطه نظرات بی‌ارزش و بی‌اهمیت است که خالی از هر نوع اصالت و زیربنایی باشد.

از: دکتر شیرین نبوی نژاد

ارسال دیدگاه