کد خبر : 5240

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ زمان : ۷:۰۰

رانندگی‎ روحانی ‎در ‎حیاط ریاست‎جمهوری

حسن روحانی رییس جمهوری در پایان جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت از دو دستگاه خودروی برقی ـ بنزینی رونمایی و در اقدامی نمادین در محوطه ساختمان مرکزی با این وسیله نقلیه رانندگی کرد.

حسن روحانی رییس جمهوری در پایان جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت از دو دستگاه خودروی برقی ـ بنزینی رونمایی و در اقدامی نمادین در محوطه ساختمان مرکزی با این وسیله نقلیه رانندگی کرد.
279780 956 رانندگی‎ روحانی ‎در ‎حیاط ریاست‎جمهوری
ارسال دیدگاه