کد خبر : 523518

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ زمان : ۱۳:۰۰

راننده متخلف مجبور شد در مورد پادشاه ایران باستان تحقیق کند

یک قاضی در اسکاتلند راننده متخلفی را مجبور کرد تا در خصوص داریوش از شاهان قدیم ایران باستان تحقیق کرده و یک مقاله بنویسد. داریوش شاتل ورث نوجوان اسکاتلندی که به خاطر رانندگی بدون داشتن گواهینامه دستگیر شده بود، پس از چهار هفته مطالعه و پژوهش توانست مقاله ای درباره داریوش که ۲۵۰۰ سال پیش […]

یک قاضی در اسکاتلند راننده متخلفی را مجبور کرد تا در خصوص داریوش از شاهان قدیم ایران باستان تحقیق کرده و یک مقاله بنویسد.

داریوش شاتل ورث نوجوان اسکاتلندی که به خاطر رانندگی بدون داشتن گواهینامه دستگیر شده بود، پس از چهار هفته مطالعه و پژوهش توانست مقاله ای درباره داریوش که ۲۵۰۰ سال پیش می‌زیست و مبتکر نظام مالیات حکومتی و پست بود تهیه کرد.

قاضی دادگاه شهر آبروین پس از خواندن مقاله نوجوان خطاکار را بخشید و از او خواست مضرات رانندگی بدون گواهینامه را نیز به مقاله اضافه کند.

ارسال دیدگاه