کد خبر : 3742

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ زمان : ۸:۱۵

دیگر تاکسی هم امنیت ندارد

هفته گذشته دختر جوانی به نام مینا ۲۰ ساله در خیابان شهید مدنی سوار بر تاکسی شد و قصد رفتن به خانه یکی از دوستانش را داشت . ناگهان دو جوان وتورسوار از کنار تاکسی گذشتند و به دختر جوان متلک گفتند. دختر عصبانی شد و جواب آنان را داد. در این لحظه یکی از […]

هفته گذشته دختر جوانی به نام مینا ۲۰ ساله در خیابان شهید مدنی سوار بر تاکسی شد و قصد رفتن به خانه یکی از دوستانش را داشت . ناگهان دو جوان وتورسوار از کنار تاکسی گذشتند و به دختر جوان متلک گفتند. دختر عصبانی شد و جواب آنان را داد. در این لحظه یکی از دو موتورسوار جلوی راننده تاکسی را سد کرد و پس از توقف تاکسی، چاقویی از جیب خود در آورد و راننده تاکسی را از ماشین پیاده کرد و بعد چاقو را زیر گلوی مینا تنها نسافر تاکسی گذاشت و از او خواست که سوار موتور شود.

جوان دیگر که شدیدا از حرکات دوستش ترسیده بود از او خواست که دختر جوان را رها کند. در این جر و بحث ناگهان مأموران گشت کلانتری که در حال گشت زنی بودند با دیدن این ماجرا به سمت موتورسوارها رفتند و بلافاصله آنها را دستگیر کردند.

بنابه این گزارش دو جوان زورگیر در مقابل رییس دادگاه قرار گفتند و مادر و دختر جوان که شاکی این پرونده هستند با حضور در جلسه خواهان اشد مجازات این دو جوان شرور شدند.

قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهاران شاکیان پرونده آنان را به همراه دو جوان شرور برای ادامه تحقیقاتبه ماموران اداره آگاهی تهران تحویل دادند.

ارسال دیدگاه