کد خبر : 23438

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ زمان : ۶:۴۷

دوران کودکی چگونه بود؟

دوران کودکی‌ام مانند آهوی گریزانی بود که از میان تار و پود بدنم گریخت و به دست فراموشی سپرده شد. دوران کودکی ام رنگین کمانی بود از آرزوهای کوچک و بزرگ و تلخ و شیرین! دوران کودکی من تک رنگ نبود، بلکه ترکیبی از قشنگترین رنگهای دنیا بود. رنگهایی به زردی آفتاب و سرخی لاله […]

دوران کودکی‌ام مانند آهوی گریزانی بود که از میان تار و پود بدنم گریخت و به دست فراموشی سپرده شد. دوران کودکی ام رنگین کمانی بود از آرزوهای کوچک و بزرگ و تلخ و شیرین! دوران کودکی من تک رنگ نبود، بلکه ترکیبی از قشنگترین رنگهای دنیا بود. رنگهایی به زردی آفتاب و سرخی لاله های شکفته در دشتها و به رنگ آبی دریا.

دلم می‌خواهد یک روز به دوران کودکی ام برگردم. به دورانی که دست در دست پدر و مادر در کوچه و خیابان بالا و پایین می‌پریدم و همه چیز را زیبا می‌دیدم. یادم می‌آید مثل موش از دیوار راست بالا می‌رفتم و همیشه می‌خندیدم. به نظر من هیچ دورانی به قشنگی روزهای بچگی نیست و هیچکس نمی‌تواند مانند بچه ها زیبا فکر کند.

 

سپیده مابی عظیمی از تهران

ارسال دیدگاه