کد خبر : 200773

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ زمان : ۶:۲۲

دزدیدن ۴۲ صندوق پست

سانفرانسیسکو – آمریکا : شاول گمنترا ۲۴ ساله در سال ۲۰۰۱ صندوق های پست جلوی خانه ها و آپارتمانها را سرقت می‌کرد و البته با شیوه ای جالبی هم این کار را انجام می‌داد. او صندوق ها را یکجا در می‌آورد و با خود می‌برد و بدتر اینکه این موضوع برای شاول حکم جنون یافته […]

سانفرانسیسکو – آمریکا : شاول گمنترا ۲۴ ساله در سال ۲۰۰۱ صندوق های پست جلوی خانه ها و آپارتمانها را سرقت می‌کرد و البته با شیوه ای جالبی هم این کار را انجام می‌داد. او صندوق ها را یکجا در می‌آورد و با خود می‌برد و بدتر اینکه این موضوع برای شاول حکم جنون یافته بود.

پیگیری های پلیس باعث شد تا از خانه اش حدود ۴۲ صندوق پست به دست آید و به همین دلیل راهی زندان شد.

مدتی در زندان ماند و حقایق را کتمان کرد اما بالاخره پس از دو سال به سرقتهایش اعتراف کرد و به این ترتیب دچار محکومیتی عجیب شد. قاضی والکر ضمن شرم آور خواندن عمل شاول آن را توهین به مردمی دانست که با ارسال نامه‌های خصوصی برای خانواده های شان از سوی وی مورد تمسخر قرار گرفته اند. قاضی هم به همین دلیل شاول را به دو ماه حبس و سه سال تحت نظر بودن از سوی مأموران دادگاه محکوم کرد تا اینکه خطای جدید و دیوانه واری مرتکب نشود.

ارسال دیدگاه