کد خبر : 531354

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ زمان : ۱۰:۰۰

دریاچه ارومیه جان گرفت

بارندگی های مطلوب در سال آبی جاری که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش بسیار چشمگیری داشته، باعث شده تا میزان آب سطح آب دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰٫۲۹ متر برسد. با وجود اینکه تراز فعلی آب دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پنج سانتیمتر کاهش را نشان می دهد، ولی […]

بارندگی های مطلوب در سال آبی جاری که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش بسیار چشمگیری داشته، باعث شده تا میزان آب سطح آب دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰٫۲۹ متر برسد.
با وجود اینکه تراز فعلی آب دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پنج سانتیمتر کاهش را نشان می دهد، ولی بارندگی های اخیر شادابی و طراوت خاصی به جزایر اطراف این دریاچه بخشیده است.
.
3870414 874 دریاچه ارومیه جان گرفت
.
3870413 941 دریاچه ارومیه جان گرفت
.
3870416 133 دریاچه ارومیه جان گرفت
.
3870415 145 دریاچه ارومیه جان گرفت
.
3870417 490 دریاچه ارومیه جان گرفت
با افزایش بارش در جزایر دریاچه ارومیه ظرفیت آب انبارهای ذخیره آب برای گونه های جانوری دریاچه تکمیل شده و رشد علوفه در جزایر دریاچه افزایش یافته است.
ارسال دیدگاه