کد خبر : 22261

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ زمان : ۱۶:۰۶

برای درس خواندن قوت علمی مهمتر است یا انگیزه؟

برای درس خواندن قوت علمی مهمتر است یا انگیزه؟ استاد محمد صادق ثبات درباره این سؤال می‌گوید: انگیزه، قوت علمی را به دنبال خودش می‌آورد. اما خیلی‌ها که قوت علمی دارند، چون انگیزه ندارند، نمی‌توانند به نتیجه برسند. حتی بعضی‌ لیسانس هم می‌گیرند اما بعد از آن دچار وقفه و سردرگمی می‌شوند. این دانش آموزان […]

برای درس خواندن قوت علمی مهمتر است یا انگیزه؟

استاد محمد صادق ثبات درباره این سؤال می‌گوید:

انگیزه، قوت علمی را به دنبال خودش می‌آورد. اما خیلی‌ها که قوت علمی دارند، چون انگیزه ندارند، نمی‌توانند به نتیجه برسند. حتی بعضی‌ لیسانس هم می‌گیرند اما بعد از آن دچار وقفه و سردرگمی می‌شوند. این دانش آموزان که من سعی کردم و حس وظیفه شناسی را در آنها زنده کنم، بی انگیزه نبودند. اما انگیزه های حقیر داشتند. من خواستم با خودشان فکر کنند، ببینند واقعاً چرا علاقه دارند در کنکور رتبه عالی بیاونرد. وقتی وجدان خودشان را قاضی کردند، دیدم انگیزه‌شان برای مثال، به به و چه چه اطرافیان و فامیل است. بعد خواستم با خودشان فکر کنند. واقعیت این است که اطرافیان بعد از چند ماه اصلاً فراموش می‌کنند که آنها چه رتبه ای در کنکور آورده اند. ما سعی کردیم انگیزه ها را قوی‌تر و بزرگتر کنیم و این قدرت را بدهیم که فرد خودش برای خودش انگیزه سازی کند.

این توانایی پشتوانه ای محکم برای استمرار فعالیت و کسب موفقیت است. در واقع اینها خودشان را بیمه کرده اند. حتی اگر دقیقاً ندانند که چه رشته ای می‌خواهند بخوانند و چه کاری در آینده خواهند داشت، اقتضای شرایط جامعه ما ایجاب می‌کند کسی برای آینده خودش تصمیم قطعی نگیرد. با این حال فردی که اعتماد به نفس و انگیزه دارد، همیشه در هر شرایطی موفق خواهدبود.

ارسال دیدگاه