کد خبر : 5769

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ زمان : ۷:۲۹

دختری به شوق هنرپیشگی سر از خانه فساد در آورد

دختری نوجوان که دوست داشت یک هنرپیشه معروف شود به ورطه فساد کشانده شد. چند روز قبل پدر و مادر این دختر به کلانتری رفته و اعلام کردند که دختر هفده ساله آنها به نام بهاره هفته گذشته از منزل خارج شده و تاکنون مراجعه نکرده است. کارآگاهان در جریان تحقیق پی بردند که بهاره […]

دختری نوجوان که دوست داشت یک هنرپیشه معروف شود به ورطه فساد کشانده شد.

چند روز قبل پدر و مادر این دختر به کلانتری رفته و اعلام کردند که دختر هفده ساله آنها به نام بهاره هفته گذشته از منزل خارج شده و تاکنون مراجعه نکرده است.

کارآگاهان در جریان تحقیق پی بردند که بهاره به بهانه رفتن به کلاس از منزل خارج شد و با یکی از جوانها در کلاس بازیگری به یک آموزشگاه رفته است. گروهی از مأموران با تحقیق در این زمینه متوجه شدند بهاره آخرین بار به همراه یک جوان به نام مسعود دیده شده است. این جوان پس از آشنایی بهاره وقتی اشتیاق او را برای هنرپیشه شدن دیده است او را به بهانه بازیگری به دو تن از دوستان خود معرفی کرده و سرانجام سر از خانه های فساد در آورده است.

مأموران ضمن تحقیق متوجه شدند که دختر نوجوان در خانه یک زن بدکاره به سر می‌برد تا آنها به محل سکونت زن موردنظر رفتند و در یک عملیات ویژه بهاره را پس از شانزده روز فراز از خانه ای که به مرکز فساد تبدیل شده بود، نجات دادند. بهاره در بازجویی به مأموران گفت:

از مدتها قبل میخواستم یک هنرپیشه معروف شوم. به همین منظور روزی که از خانه بیرون آمدم رد آموزشکگاه با پسری به نام مسعود آشنا شدم و او هم با چرب زبانی مرا به خودش جذب کرد و پس از صحبتهای کوتاهی که میان ما رد و بدل شد، او قیافه مرا به یکی از هنرپیشگان تشبیه کرد و زمانی که این جمله را شنیدم از خوشحالی هر چه مسعود از من خواست انجام دادم. مسعود گفت که چندتن از دوستانش در زمینه بازیگری فعالیت دارند. ساعتی بعد هم مرا برای آشنایی به یک خانه انتقال داد و زمانی که به خودم آمدم متوجه شدم که به دام فساد کرفتار شده ام. بهاره ادامه داد: خواهر یکی از این سه جوان وقتی گریه های پشیمانی مرا دید به من دلداری داد و گفت: حالا که روی برگشت به خانه را نداری، می‌توانی با من زندگی کنی و من هم چاره ای جز پذیرفتن این پیشنهاد را نداشتم. این زن مرا وادار به انجام کارهای فساد و ناپسند میکرد ومرا تحت نظر داشت تا فرار نکنم.

مأموران کلانتری پس از تحقیقات لازم، هر سه جوان و همچنین زن فریبکار را دستگیر کردند و آنها را برای تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی فرستادند.

ارسال دیدگاه