کد خبر : 3335

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ زمان : ۷:۱۸

داعش پوشیدن شلوار را ممنوع کرد / کارتون

داعش پوشیدن شلوار را برای مردان در شهر «المیادین» سوریه ممنوع اعلام کرد. ..

داعش پوشیدن شلوار را برای مردان در شهر «المیادین» سوریه ممنوع اعلام کرد.

269555 391 داعش پوشیدن شلوار را ممنوع کرد / کارتون..

269556 632 داعش پوشیدن شلوار را ممنوع کرد / کارتون

ارسال دیدگاه