کد خبر : 5474

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ زمان : ۶:۱۶

داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

نتجه یک حمله انتحاری داعش در اطراف تکریت یک جنگجوی شیعه عراقی در حال استراحت

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

نتجه یک حمله انتحاری داعش در اطراف تکریت

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

pixel داعش در محاصره نیروهای عراقی + عکس

یک جنگجوی شیعه عراقی در حال استراحت
ارسال دیدگاه