کد خبر : 4409

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ زمان : ۱۰:۴۹

داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند / تصاویر ۱۸+

شبکه تلویزیونی الجزیره از سوزانده شدن خلبانی اردنی اسیر داعش خبر داد. بخشی از فیلم سوزاندن خلبان اردنی – ورود خلبان اردنی به محل آتش زدن تصاویری از فیلم زنده سوزاندن خلبان اردنی معاذ الکساسبه توسط داعش

شبکه تلویزیونی الجزیره از سوزانده شدن خلبانی اردنی اسیر داعش خبر داد.

432952 521 داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند / تصاویر ۱۸+

بخشی از فیلم سوزاندن خلبان اردنی – ورود خلبان اردنی به محل آتش زدن

432940 851 داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند / تصاویر ۱۸+
432934 613 داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند / تصاویر ۱۸+
تصاویری از فیلم زنده سوزاندن خلبان اردنی معاذ الکساسبه توسط داعش

432948 881 داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند / تصاویر ۱۸+
432935 827 داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند / تصاویر ۱۸+
ارسال دیدگاه