کد خبر : 525025

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ زمان : ۱۴:۲۸

داشتن اهداف بلند ، راهی برای رسیدن به موفقیت

داشتن اهداف بلند، شروعی است بزرگ و باارزش، ولی کافی نیست. موفقیت‌های واقعی، نتیجه اهدافی هستند که صرفاً به منظور موفقیت، پیگیری می‌شوند. به این معنی که هر روز و با قاطعیت و شهامت، جزئیاتی به انجام می‌رسند که در جهت تحقق و به ثمر رسیدن هدفی واقعی و مشخص هستند. کسانی که فکر می‌کنند […]

داشتن اهداف بلند، شروعی است بزرگ و باارزش، ولی کافی نیست. موفقیت‌های واقعی، نتیجه اهدافی هستند که صرفاً به منظور موفقیت، پیگیری می‌شوند. به این معنی که هر روز و با قاطعیت و شهامت، جزئیاتی به انجام می‌رسند که در جهت تحقق و به ثمر رسیدن هدفی واقعی و مشخص هستند. کسانی که فکر می‌کنند آنقدر مهم هستند که می‌توانند فارغ و بی‌تفاوت نسبت به جزئیات باشند، در واقع تحت تأثیر جهل و نادانی و تکبر و غرور خود قرار دهند.

جزئیات مهم هستند و توجه به آنها در نهایت درجه اهمیت قرار دارد. آنها بیش از آنکه فکرش را بکنیم ارزشمند هستند.

بهتر است هم‌زمان که جهت برآورد نتیجه و پاداش نگاه خود را بر روی «دورنما» و «چشم‌انداز» بزرگ حفظ می‌کنیم، درعین‌حال از جزئیات نیز غافل نشویم.

جزئیات، به همان نسبت که ما به انتخاب و پیگیری آنها رسیدگی و توجه داشته باشیم، می‌توانند مسئولیت‌ها و رقابت‌های ما را مطرح و مفید سازند و یا برعکس ما را از آن‌ها دور کنند.

جزئیات این موضوع را به دقت مورد توجه قرار دهیم و آن بخشی را که به اهمیت و ارزش آنها واقف هستیم، محترم شمرده و پیگیری کنیم؛ چرا که آنها می‌توانند تحولات مثبتی را به نفع ما ایجاد کند.

این با داشتن اهداف بلند حاصل است.

ارسال دیدگاه