کد خبر : 84388

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ زمان : ۷:۰۰

خودکشی سه نفره در ماشین

تسو – ژاپن : تاکرا ۲۱ ساله، کاتانو ۲۳ ساله، و کازو دختر ۲۴ ساله ساکن تسو از طریق سایت اینترنتی مخصوص خودکشی با هم آشنا شدند. این دو پسر و یک دختر جوان از طریق اینترنت نقشه خودکشی خود را طرح کرده و برای روز موعود با هم قرار گذاشتند. اتومبیل کازو محل قرار […]

تسو – ژاپن : تاکرا ۲۱ ساله، کاتانو ۲۳ ساله، و کازو دختر ۲۴ ساله ساکن تسو از طریق سایت اینترنتی مخصوص خودکشی با هم آشنا شدند. این دو پسر و یک دختر جوان از طریق اینترنت نقشه خودکشی خود را طرح کرده و برای روز موعود با هم قرار گذاشتند.

اتومبیل کازو محل قرار این سه جوان در حاشیه شهر تسو بود. آنها پس از دیدار با یکدیگر در روز موعود حدود دو ساعت با هم حرف زدند و بعد تصمیم گرفتند تا برای متهم نشدن شخص خاصی، به قتل آنها تمام ماجرا را بر روی کاغذی بنویسند و هر سه نفر آن را امضا کرده و اثر انگشت باقی بگذارند تا بی‌گناهی همه به غیر از خودشان ثابت شود.

سپس این سه جوان شیشه های اتومبیل را بالا کشیدند و کپسول گاز مونوکسید کربن را باز کردند تا با مسمومیت ناشی از آن بمیرند. آنها درز پنجره ها را هم با چسب گرفته بودند تا ذره ای هوای پاک وارد اتومبیل نشود.

چند ساعت بعد مأموران گشت پلیس به اتومبیل برخورد می‌کنند و پس از دیدن اوضاع غیرعادی سرنشینان آن در اتومبیل را باز کرده و با یک دستگاه کامپیوتر و یادداشت آنها مواجه می‌شوند. به این ترتیب خودکشی سه نفره اینترنتی سه جوان ژاپنی نقل محافل سیاسی و مطبوعاتی ژاپن شد تا راه نجاتی برای این قبیل خودکشی ها از سوی مسئولان ژاپنی اندیشیده شود.

ارسال دیدگاه