کد خبر : 2756

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ زمان : ۷:۰۰

خنده دار ترین حکم یک قاضی

مدتی قبل یک زوج جوان ایتالیایی که برای ماه عسل راهی فلوریدای آمریکا شده بودند، در کنار سواحل فلوریدا و در بدترین ساعت روز که همه مردم برای استراحت خود را آماده می‌کردند به خاطر یکی دو مورد بسیار کوچک با همدیگر به مشاجره پرداختند که این مشاجره حدود ده دقیقه ادامه یافت. اما مردم […]

مدتی قبل یک زوج جوان ایتالیایی که برای ماه عسل راهی فلوریدای آمریکا شده بودند، در کنار سواحل فلوریدا و در بدترین ساعت روز که همه مردم برای استراحت خود را آماده می‌کردند به خاطر یکی دو مورد بسیار کوچک با همدیگر به مشاجره پرداختند که این مشاجره حدود ده دقیقه ادامه یافت.

اما مردم آمریکا که اصولاً بسیار راحت طلب هستند، نسبت به این مشاجره خانوادگی بسیار خشمگین شده، از این زوج ایتالیایی شکایت کردند و آنها را به دادگاه کشاندند. قاضی دادگاه فلوریدا که به صدور احکامی عجیب و غریب معروف است، پس از شنیدن ماجرا این زوج جوان را به دلیل بر هم زدن نظم و آرامش عمومی به تحمل ۳۰ روز حبس یا چاپ آگهی عذرخواهی از مردم در نشریات کثیرالانتشار محکوم کرد.

زوج جوان که فقط ۱۵ روز مرخصی داشتند تصمیم گرفتند در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی عذرخواهی چاپ کرده، پس از نشان دادن آن به قاضی دادگاه بار سفر بسته و عطای سفر ماه عسل را به لقای آن بخشیده، راهی کشور خود بشوند. آنها تصمیم گرفتند دیگر هیچگاه به غر از خانه خود در جای دیگر، مشاجره لفظی با هم نداشته باشند.

ارسال دیدگاه