کد خبر : 3228

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ زمان : ۷:۴۶

خفاشان چگونه در در تاریکی پرواز می‌کنند؟

این جانور با مهارت در تاریکی پرواز می‌کند. بدون اینکه با مانعی برخورد کند، در حقیقت خفاشان موقع پرواز جیغ‌هایی می‌کشند که گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست. همین صداها با برخورد به اجسام جامد منعکس می‌شوند و انعکاس آن، حیوان را از وجود مانع آگاه می‌سازد. این وسیله در حقیقت یک نوع رادار […]

این جانور با مهارت در تاریکی پرواز می‌کند. بدون اینکه با مانعی برخورد کند، در حقیقت خفاشان موقع پرواز جیغ‌هایی می‌کشند که گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست. همین صداها با برخورد به اجسام جامد منعکس می‌شوند و انعکاس آن، حیوان را از وجود مانع آگاه می‌سازد.

این وسیله در حقیقت یک نوع رادار طبیعی به شمار می‌رود.

ارسال دیدگاه