کد خبر : 524984

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ زمان : ۴:۰۰

خبر فوری: دستور برای خداحافظی فغانی از داوری

اشتباه های فغانی دربازی های بزرگ لیگ به حدی کمیته داوران را تحت فشارقرارداده که برخی داوران ازاین داورخواسته اند برای حفظ شخصیتش درجامعه داوری ازقضاوت بازی های داخلی خداحافظی کند. پیشنهادی که بسیاربعید است مورد موافقت این داورقراربگیرد. فغانی پس ازآن اشتباه های مرگباری که دربازی تراکتورسازی-نفت تهران داشت و ۳ هفته ازلیگ محروم […]

اشتباه های فغانی دربازی های بزرگ لیگ به حدی کمیته داوران را تحت فشارقرارداده که برخی داوران ازاین داورخواسته اند برای حفظ شخصیتش درجامعه داوری ازقضاوت بازی های داخلی خداحافظی کند. پیشنهادی که بسیاربعید است مورد موافقت این داورقراربگیرد. فغانی پس ازآن اشتباه های مرگباری که دربازی تراکتورسازی-نفت تهران داشت و ۳ هفته ازلیگ محروم بود دربازی پرسپولیس مقابل ذوب آهن یک پنالتی اشتباه به ضرر سرخ ها گرفت تا دوباره درآستانه محرومیت قراربگیرد. رئیس کمیته انضباطی از محروم شدن این داوردرآینده خبرهایی داده اما ممکن است دیگرفغانی را درلیگ نبینیم.

ارسال دیدگاه