کد خبر : 5020

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ زمان : ۷:۳۸

حکم تماشای شعبده بازی

شركت در مجالس عروسى كه در ضمن آن عده‏اى شعبده بازى می‌كنند، چيست؟ آيا مشاهده آن جايز است؟ یکی از سوالات مطرح در خصوص شعبده بازی اینکه، شركت در مجالس عروسى كه در ضمن آن عده‏اى شعبده بازى می‌كنند، چيست؟ آيا مشاهده‌ی آن جايز است؟ پاسخ: آيات عظام امام خمينى، فاضل و نورى: شركت در […]

شركت در مجالس عروسى كه در ضمن آن عده‏اى شعبده بازى می‌كنند، چيست؟ آيا مشاهده آن جايز است؟

یکی از سوالات مطرح در خصوص شعبده بازی اینکه، شركت در مجالس عروسى كه در ضمن آن عده‏اى شعبده بازى می‌كنند، چيست؟ آيا مشاهده‌ی آن جايز است؟

پاسخ:

آيات عظام امام خمينى، فاضل و نورى: شركت در اين گونه مجالس (كه داراى غرض عقلايى است) حرام نيست و اگر در وسط مجلس شعبده بازى انجام گيرد، اگر مشاهده آن باعث تأييد گناه كار شود، جايز نيست و بايد مجلس را ترك كند.
آيت الله صافى: شركت در اين گونه مجالس حرام نيست و اگر در وسط مجلس شعبده بازى انجام گيرد، اگر مشاهده آن باعث تأييد گناه كار شود، جايز نيست و بايد مجلس را ترك كند.
آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: اگر عنوان حرامى بر آن مترتب نشود، مانند ضرر رساندن به مؤمن، مشاهده آن اشكال ندارد.
آيات عظام بهجت، خامنه‏ اى و مكارم: شركت در اين گونه مجالس حرام نيست و اگر در وسط مجلس شعبده بازى از نوع حرام آن انجام گيرد، اگر مشاهده آن باعث تأييد گناه كار شود، جايز نيست و بايد مجلس را ترك كند.

ارسال دیدگاه