سهیلا جلودار زاده درباره اثرات آرامش در فضای جامعه بر وضعیت معیشت و اقتصاد کشور گفت: یک اتفاق مثل مساله آذربایجان ناگهان فضای کشور را به هم می ریزد و کسانی که امید شکست ملت را دارند در این فضاها دست به تبلیغات سو می زنند. این امر موجب تضعیف روحیه سرمایه گذاران و بهم خوردن برنامه های بلند مدت آنها می شود.

وی افزود: فضای آرام کشور و مطبوعات که به وسیله گفت‌وگو و مذاکره به وجود می آید و جریان آزاد اطلاعات که می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد این فضا می تواند تثبیت فضای اقتصادی را هم به دنبال داشته باشد. این توانمندسازی های جامعه که به وسیله رسانه قابلیت اجرا دارد می تواند زمینه ساز اقتصاد پایدار باشد.

وی در مورد حضور زنان و پیش بینی ها درباره حضورزنان در مجلس آینده گفت: امیدواریم که امسال شاهد  حضور چشم گیری زنان در مجلس به خصوص در جناح اصلاح طلب باشیم.

وی همچنین با اشاره سند ملی امنیت زنان و روند آرام و کند بررسی آن نیز اظهار کرد: دولت تدبیر و امید و ما همه به عنوان زنان مسلمان همیشه باید امیدوار باشیم و تلاش کنیم. باید اولین مشکل را که همین عدم سرعت در اجرای قوانین است حل شود البته ایران به لحاظ مسائل فرهنگی تا حدودی امنیت آن بیشتر از برخی از کشورهاست با این وجود بهم خوردن فضای فرهنگی کشورها و پدیده دهکده جهانی باعث شده که مسائل زیادی از خارج از مرزهای ما به داخل سرایت کند.

وی در پایان گفت: امروزه مشکلات زنان در ایران مانند خیلی از کشورهای دیگر متفاوت شده است و ما لازم است که از یک جایی شروع کنیم و آنها را با سرعت بیشتر حل کنیم و فضا را برای زنان امن‌تر کنیم.