کد خبر : 459009

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ زمان : ۷:۰۰

جواب جالب ابوسعید ابوالخیر به ابوالقاسم قشیری

شیخ ابوسعید ابوالخیر به نیشابور رفت. در آنجا ابوالقاسم قشیری میانه وبی با او نداشت و به همین جهت غیبت او را بسیار می‌کرد. اما شیخ ابوسعید در پاسخ او چیزی نمی‌گفت. روزی ابوالقاسم قشیری گفت: – ما را خداوند تعالی بسیار بیشتر از آن دوست دارد که شیخ ابوسعید را دوست می‌دارد، ما در […]

شیخ ابوسعید ابوالخیر به نیشابور رفت. در آنجا ابوالقاسم قشیری میانه وبی با او نداشت و به همین جهت غیبت او را بسیار می‌کرد.

اما شیخ ابوسعید در پاسخ او چیزی نمی‌گفت. روزی ابوالقاسم قشیری گفت:

– ما را خداوند تعالی بسیار بیشتر از آن دوست دارد که شیخ ابوسعید را دوست می‌دارد، ما در این راه همچون پیل هستیم و او چون پشه!

هنگامی که این خبر را به شیخ ابوسعید ابوالخیر رساندند، شیخ گفت:

– بروید و به او بگویید که آن پشه هم تویی که ما در برابر پروردگار، هیچ نیستیم!

ارسال دیدگاه