کد خبر : 5820

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ زمان : ۷:۰۰

جهنم عینی اینجاست

یک سرایدار بازنشسته ۷۵ ساله در بدترین مکان روی زمین گیر افتاد. او که یک سرباز کهنه کار جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود، از آن موقعیت به عنوان جهنم عینی یاد کرد. کولیج وینست به قعر چاه یک توالت بیرون از یک ساختمان الحاقی تقریباً به مدت سه روز زندانی و محبوس شد. از آنجایی […]

یک سرایدار بازنشسته ۷۵ ساله در بدترین مکان روی زمین گیر افتاد. او که یک سرباز کهنه کار جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود، از آن موقعیت به عنوان جهنم عینی یاد کرد. کولیج وینست به قعر چاه یک توالت بیرون از یک ساختمان الحاقی تقریباً به مدت سه روز زندانی و محبوس شد. از آنجایی که کسی در آن حوالی نبود تا به کمکش بیاید، وینست با چیزهای نفرت انگیزی روبرو شد مثل کرم، حشرات، مار، عنکبوت، موش، و بوی گند تعفن!!!! سرانجام یک بزچران، وینست را از آن گودال بیرون کشید در حالی که به خود می‌پیچید. دچار توهم شده بود. بعد از آن عذاب وحشتناک، وینست گفت: می‌خواهم به مدت چندین روز تمام داخل یک حمام بمانم تا تمیز شوم.

ارسال دیدگاه