کد خبر : 103738

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ زمان : ۷:۰۰

جعل مارک های نوشابه های معتبر

دوحه – قطر : خمیس ۲۶ ساله پس از اینکه مدتها به دنبال کار مناسبی گشت و پیدا نکرد، به فکر کاری افتاد تا پول خوبی به دست آورد. این جوان قطری ابتدا به کارگری مشغول شد ولی بعد دید که این کار با روحیات او سازگار نیست و در نتیجه باز هم مشغول فکرکردن […]

دوحه – قطر : خمیس ۲۶ ساله پس از اینکه مدتها به دنبال کار مناسبی گشت و پیدا نکرد، به فکر کاری افتاد تا پول خوبی به دست آورد. این جوان قطری ابتدا به کارگری مشغول شد ولی بعد دید که این کار با روحیات او سازگار نیست و در نتیجه باز هم مشغول فکرکردن شد تا اینکه بالاخره فکر بکری به ذهنش خطور کرد. او به فکر جعل مارک های نوشابه های معتبر جهان افتاد و با یک چاپخانه که پسرعمویش مسئول آن بود وارد مذاکره شد. هانی پسر عموی جوان قطری با شنیدن این فکر قبول کرد که کارهای چاپی خمیس را انجام دهد ولی از همان ابتدا متذکر شد که هیچ مسئولیتی در قبال عواقب این کار خطرناک که مجازاتش حداقل ۱۵ سال حبس است، ندارد. آنها هم قسم شدند که در صورت دستگیری، هیچدام علیه دیگری حرفی نزنند، و به این ترتیب کارشان را شروع کردند.

آنها نوشابه های داخلی را با برچسب های خارجی وارد بازار می‌کردند و به این طریق باند بزرگی تشکیل داده بودند که بعد از حدود ۶ ماه مردم با مسئولان امر مدوجه قضیه شدند و با سرنخ هایی که پلیس در دست داشت، به چاپخانه رسیدند. به این ترتیب هانی دستگیر شد و او هم به خاطر قولی که به پسرعمویش داده بود، از گفتن نام خمیس طفره می‌رفت تا اینکه در اولین روزهای دادگاهش متوجه شد حداقل ده سال زندان در انتظار اوست.

هانی در جلسه سوم دادگاهش بالاخره پسرعمویش را لو داد و به این ترتیب جائل متکبر به همراه هم دست اصلی و سه نفر دیگر هرکدام به ۸ سال زندان محکوم شدند. هانی خوشحال بود که اگر زیر قولش زده لااقل دو سال در مجازاتش تخفیف داده شده است.

ارسال دیدگاه