کد خبر : 524681

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ زمان : ۱۸:۰۰

جایگاه پمپ بنزین دهه ۴۰ را ببینید

جایگاه شماره یک فروش بنزین در تهران (دهه ۱۳۴۰ خورشیدی)

جایگاه شماره یک فروش بنزین در تهران (دهه ۱۳۴۰ خورشیدی)

15 8 16 124642455 جایگاه پمپ بنزین دهه ۴۰ را ببینید

ارسال دیدگاه