کد خبر : 3703

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ زمان : ۷:۵۰

تعداد دقیق تماشاگران بازی ایران – قطر چقدر بود؟

در بازی ایران – قطر ۲۲ هزار و ۶۷۲ نفر تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند. این آماری است كه اسكوربورد ورزشگاه نشان می داد.

در بازی ایران – قطر ۲۲ هزار و ۶۷۲ نفر تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند. این آماری است كه اسكوربورد ورزشگاه نشان می داد.

29985 199 تعداد دقیق تماشاگران بازی ایران   قطر چقدر بود؟

ارسال دیدگاه