کد خبر : 531231

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ زمان : ۱۶:۰۰

تصویر خانم بازیگر کنار پلنگ

نفیسه روشن عکسی از خودش در کنار یک پلنگ منتشرد کرد. وی زیر این عکس نوشت: وقتی دخترت گرسنه باشد به هیچ چیز توجه نمی کند.

نفیسه روشن عکسی از خودش در کنار یک پلنگ منتشرد کرد. وی زیر این عکس نوشت: وقتی دخترت گرسنه باشد به هیچ چیز توجه نمی کند.

نفیسه روشن تصویر خانم بازیگر کنار پلنگ

ارسال دیدگاه