کد خبر : 528660

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ زمان : ۱۰:۰۰

تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

عزاداری برای سلار و سرور شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به گوشت و پوست و استخوان مردم ایران آمیخته شده است. از قدیم الایام اینمراسم با سنت‌های پسندیده و اجرا می‌شده است. یکی از این مراسم‌ها برگزاری تعزیه بوده است. آنچه پیش روی شماست تصاویری از ایام محرم در طول تاریخ ایران است. . عمارت بادگیر […]

عزاداری برای سلار و سرور شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به گوشت و پوست و استخوان مردم ایران آمیخته شده است. از قدیم الایام اینمراسم با سنت‌های پسندیده و اجرا می‌شده است. یکی از این مراسم‌ها برگزاری تعزیه بوده است. آنچه پیش روی شماست تصاویری از ایام محرم در طول تاریخ ایران است.
.
resized 1285337 164 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

عمارت بادگیر و تکیه دولت
.
resized 1285338 455 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

دسته زنجیرزن در شب عاشورا
.
resized 1285339 900 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

نقاشی شام غریبان خر ابه نشینی اهل بیت (ع) آن شب که ماه گردون بر قتلگاه تابید گویی که یک چمن گل در خاک آرمیده اثر نقاشی پاکستانی در دوره قاجار
.
resized 1285340 429 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

گروه تعزیه خوان هنگام اجرای تعزیه
.
resized 1285341 611 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

صحنه ای از مراسم عزاداری و روضه خوانی
.
resized 1285342 378 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

تصویر دیگری از شبیه خوانهای تکیه دولت
.
resized 1285343 379 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

سبزه میدان تهران در روز عاشورا
.
resized 1285344 616 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

تعزیه خوان در تکیه دولت قاجار
.
resized 1285345 140 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

تکیه سلطنت آباد در سال ١٢٧۶ ق
.
resized 1285346 950 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

عزاداری مردم تهران در روز عاشورا
.
resized 1285347 815 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

سه تن از تعزیه خوانان
.
resized 1285348 455 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

تعزیه خوان در تکیه دولت قاجار
.
resized 1285349 934 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

تکیه دولت
.
resized 1285351 206 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

عزاداری مردم تهران در روز عاشورا
.
resized 1285352 123 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

یک صحنه از مراسم تعزیه خوانی در روزگاران گذشته
.
resized 1285353 653 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

تعدادی از اعضای هیئت آل احمد به همراه فرزندان؛ ردیف اول نفر وسط آیت الله سید احمد طالقانی پدر جلال آل احمد
.
resized 1285354 970 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

مراسم تعزیه خوانی
.
resized 1285355 934 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

شبیه خوانها در تکیه دولت(معین البکا) با در دست داشتن نسخه شبیه خوانی
.
resized 1285356 960 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

عزاداری روز عاشورای ١٣١٠ قمری در آشتیان
.
resized 1285357 225 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

عزاداری مردم تهران در روز عاشورا
.
resized 1285358 367 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

پرده ای از وقایع روز عاشورا
.
resized 1285359 885 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

سقاخانه ای در بازار بزرگ تهران به تاریخ ١٣٠٧ شمسی متعلق به خانواده جان نثار از سمت راست ایستاده ردیف جلو مأمور نظمیه حسن جوانشیر٬ اسدالله جان نثار، نشسته بر روی نیمکت اصغر جان نثار ٬ نفر وسط حاج رضا جان نثار مؤسس سقاخانه٬ اکبر جان نثار ٬ عبدالله جان نثار عکاس: ماشاءالله خان عکاس
.
resized 1285360 533 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

بخشی از بنای تکیه دولت و طبقات آن
.
resized 1285361 939 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

گروه تعزیه خوان هنگام اجرای تعزیه
.
resized 1285362 206 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

عزاداری مردم تهران در روز عاشورا در دوره قاجاریه
.
resized 1285363 917 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

نقاشی صبح عاشورا٬ صف آرایی سپاه کفر در مقابل اهل بیت و اصحاب سیدالشهدا(ع) اثر نقاشی پاکستانی در دوره قاجار
]
resized 1285364 774 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

نقاشی ظهر عاشورا٬ وداع سیدالشهدا (ع) با اهل حرم اثر نقاشی پاکستانی در دوره قاجار
]
resized 1285365 594 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

هیئت اتفاقیون تهران٬ نفر وسط آقای سدهی از روحانیون و وعاظ معروف تهران
.
resized 1285366 850 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

مراسم عزاداری و روضه خوانی زنانه
.
resized 1285367 990 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

سبزه میدان تهران در روز عاشورا
.
resized 1285368 588 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

مراسم تعزیه خوانی
.
resized 1285369 776 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

گروه تعزیه خوان
.
resized 1285370 980 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

یکی از افراد تعزیه خوان
.
resized 1285371 357 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

عزاداری مردم تهران در روز عاشورا
.
resized 1285372 973 تصاویر تاریخی از مراسم‌های عزاداری

مراسم روضه و عزاداری در تکیه دولت
منبع : مشرق
ارسال دیدگاه