کد خبر : 531051

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ زمان : ۱۴:۱۵

تست جدید برای داوران لیگ برتر

عنایت خطاب به داوران: این بار ملاحظه‌ای در کار نیست؛ براساس قوانین استاندارد فیفا تست می‌گیریم!   محمدرضا میرشاه ولد

عنایت خطاب به داوران: این بار ملاحظه‌ای در کار نیست؛ براساس قوانین استاندارد فیفا تست می‌گیریم!

15 11 30 73910index تست جدید برای داوران لیگ برتر

 

محمدرضا میرشاه ولد

ارسال دیدگاه